Vispārīgie noteikumi

Innoseal Europe B.V. vispārējie noteikumi

Šo interneta vietni uzrauga un pārvalda Innoseal Europe B.V., in Veghel, The Netherlands. Nosacījumi attiecas tikai uz šo interneta lapu. Izmantojot šo vietni, Jūs apstiprinat, ka piekrītat šiem noteikumiem. Neizmantojiet šo interneta vietni, ja nepiekrītat zemāk izklāstītajiem nosacījumiem.

Informācijas mērķis

Šīs interneta vietne informācija ir tik detalizēta un faktiska cik tas ir iespējams . Tomēr Innoseal Europe patur tiesības veikt izmaiņas, piem. cenās un mainīt produktu pieejamību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Šajā interneta vietnē norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.

Tālākpārdevēji

Innoseal Europe B.V. sadarbojas ar tālākpārdevējiem. Innoseal Europe B.V. izplata tikai pa tiešo aģentiem. Interneta vietnē izvietotā informācija par Innoseal tālākpārdevējiem ir tikai viņu pašu atbildība. Innoseal Europe B.V. neietekmē un neatbild par interneta vietnes saturu un viņu pakalpojumu sniegšanu. Visi produkti šajā interneta vietnē ir Innoseal Europe B.V intelektuālais īpašums.

Saturu nedrīkst kopēt un pārveidot, izņemot to, kas nepieciešams, lai apskatītu tiešsaistē. Ir atļauts drukāt visas interneta vietnes lapas personīgai lietošanai.

Saite

Ja vēlaties izmantot interneta vietni tieši, Jums jāpieprasa atļauja no Innoseal Europe B.V.

Innoseal.shop pieejamība

Lai gan Innoseal Europe B.V. cenšas nodrošināt, lai interneta vietne būtu pieejama 24 stundas diennaktī, Innoseal Europe B.V. nevar saukt pie atrbildības, ja interneta vietne nav pieejama jebkurā laikā. Interneta vietne var būt īslaicīgi nepieejama, bez iepriekšēja brīdinājuma, sistēmas ķļūdas dēļ, apkopes vai remonta dēļ, vai arī kāda cita iemesla dēļ, kas ir ārpus Innoseal Europe B.V.’s kontroles. Izņemot Jūsu personas datus, uz kuriem attiecas  Innoseal Europe B.V. Konfidencialitātes paziņojums , visus materiālus, ko sūtat uz interneta vietni, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem,  un uz tiem neattiecas intelektuālās vērtības.

Informācijas precizitāte

Innoseal Europe B.V. darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šīs interneta vietnes saturs būtu pareizs un aktuāls. Tomēr, ņemot vērā pagaidu izmaiņas produktu klāstā, specifikācijās un tamlīdzīgi, ir iespējams, ka attēlotie produkti atšķiras no jaunākajām versijām. Innoseal Europe B.V. patur tiesības mainīt jebkurā brīdi mainīt specifikācijas un neuzņemas atbildību par zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies šīs interneta vietnes satura rezultātā

No interneta vietnes paziņojumiem un pārstāvniecībām nevar iegūt nekādas tiesības un interneta vietnē izvietotais materiāls ir bez atrunām, garantijām vai citiem nosacījumiem. Līdz ar to, ciktāl to pieļauj likums, Innoseal Europe B.V. piedāvā interneta vietni ar nosacījumu, ka Innoseal Europe B.V.  izslēdz visu atbildību, garantiju, noteikumus un citus nosacījumus (ostarp bez ierobežojumiem ar likumā paredzētajiem nosacījumiem), izņemot līdzšinējos noteikumus, saistībā ar interneta vietni.